Du er her. #1 - Foreningswebsite > Referater

Bestyrelsesmøde den 01.10 2019

Afbud: Morten og Mads

Godkendelse af sidste referat

Meddelelser

Ny BBR meddelelse

Nyt forsikringsdokument fra TRYG

Finn og Bent vandt gratis gæsteplads i forbindelse med revirplejen

Reguleringsjagt i Aalborg kommune - se hjemmesiden

Intet nyt om vedligeholdelse af privat fællesvej

Planlægning af fællesjagten den 19.10

1.såt: Nordøst hjørne

2.såt: Husmandsskifteren øst

3.såt: Husmandsskifteren vest

Frokost

4.såt: Huset

5.såt: Nordvest hjørne

Finn of Jens styrer driverne

Bo, Bent og Johan sætter af

Der må skyde: max 6 stk råvildt. Gammelråen fredet bøde 500 kr.

Varme og flag: Bent

Morgenbrød og frokost: Morten Hede

Rævefrokosten i januar

Vi afventer en tilbagemelding fra Allan og Peter og hører evt. andre interesserede. Evt.

indkalde til et møde.

Evt.

pt. 76 medlemmer, alle har betalt.

Næste møde

Næste møde: den 28.10 kl.19.00