Du er her. #1 - Foreningswebsite > Referater

Bestyrelsesmøde mandag den 17.02 kl.19.00

Referat.

• Godkendelse af sidste referat

• Meddelelser

• Konstituering

Formand: Jens Jørgensen

Næstformand: Finn Johansen

Sekretær: Johann Pedersen

Kasserer: Bo Nielsen

Menig medlem: Bent Justsen

Menig medlem: Morten Bruun

Menig medlem: Jørgen Anthony

• Evaluering af generalforsamling

Bue-udvalg er sat på facebook siden

Der laves udvalg til rævefrokosten

• Revision af opgaveoversigt

Opgaverne er fordelt, se bilag.

• Hyggeaften torsdag en 02.04 kl.18.30

Foredrag om schweisshunde arbejde: Morten

Jægeren og Lystfiskeren: Bent

Lodtrækning til bukkejagten: Bo og Jens

Bent sørger for annonce

kaffe og brød: Morten og Finn+ rest

• Forberedelse af revirpleje

Ny voliere. Bent er tovholder

Eftersyn af skydestiger/tårne

• Evt.

Næste møde

Jens indkalder.