Regler for bukkejagten 2023

 

Prisen er 250 kr. pr. lod og der kan købes 2 lodder pr. jæger. Man må bytte plads indbyrdes, men man kan ikke forære sit lod væk. Bytter man plads indbyrdes, skal dette meddeles Jens Jørgensen.

Nedlagt buk betales med 300 kr. til kasserer Bo Nielsen.

Der må nedlægges 2 bukke pr. område, dog ikke i samme uge.

Bukkene skal som minimum være ulige seksender. Skyder man en buk som ikke opfylder disse betingelserne, så koster det 1000 kr. Man kan beholde kødet, opsatsen afleveres rengjort til foreningen.

Jagttiden er fra solopgang til solnedgang, dog ikke i trekantskoven hvor der kun må jagtes om morgenen indtil kl.07.00

Når man har nedlagt buk kontaktes Jens Jørgensen straks. Han vil efterfølgende give besked til de andre jægere, hvis området lukkes. Hvis en såt lukkes, deltager de resterende jægere i ny lodtrækning.

Billede af nedlagt buk sendes til Emil Bostrup, som så sætter den på hjemmesiden.

Hvis man bliver tildelt et terræn hvor man ikke kender skel og grænser, vil Jens Jørgensen  være behjælpelig med fremvisning.

Ved skud til buk og bukken ikke ligger synlig forendt, kontaktes Morten Bruun straks efter skuddet, som så tager stilling til om en eftersøgning evt. skal sættes i gang.

Anskudt buk er lig med nedlagt buk med mindre bestyrelsen træffer anden beslutning.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at forudsætningen for at deltage i bukkejagten på kommunens arealer er, at man har bestået riffelprøven.

Der er følgende såter:

  • Ved Huset

  • Nordvest Hjørne

  • Nordøst Hjørne

  • Husmandsskifteren Øst (kommunalt område)

  • Husmandsskifteren Vest (kommunalt område)

  • Præsteskoven (kommunalt område)

  • Trekantsskoven (kommunalt område)

 

Man har jagten i det pågældende område i en uge. Trekantsskoven er ikke med i lodtrækningen, man byder selv ind. her må jages i 2 uger

Jokeren ved bukkejagten er første uge ved huset.

Morten Bruun 40441421

Bo Nielsen 40704122

Emil Bostrup 40590920

Jens Jørgensen 51741261

 

Knæk og bræk

Bestyrelsen.

 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/