Persondata

Som alle nok har bemærket, så er der dukket et nyt finurligt ord op, nemlig persondataforordning.

Alle virksomheder, statslige og kommunale områder, klubber og foreninger skal forholde sig til forordningen.

Medlemmer af Hals Jagtforening skal være opmærksom på følgende:

  • I medlemsbetingelserne i DJ er I gjort opmærksom på, at formanden og kasseren har adgang til medlemsoplysningerne.
  • Bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer er med navn og telefonnummer at finde på hjemmesiden og i bladet.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/