Velkommen til Hals Jagtforening

Bukkejagt 2020

 

Buk skudt af Henrik Lundbeck i Nord Øst Hjørne

Buk skudt af Henrik Lundbeck i Nord Øst Hjørne

Buk skudt af Jørgen i Præstens Plantage

Andetræk den 22.11 og 29.11 er aflyst.

Der mangler vand i Nord Vest hjørne.

##############################################################

Rævefrokosten og rævejagten den 16.01 er aflyst!

##############################################################
 

Trykjagt den 06.12.

Der tilbydes 14 pladser i stiger. Prisen er 250 kr pr. lod. Mødetid 09.30, hvor der trækkes lod om pladserne. Der jages i 2 timer fra kl. 10.00 - 12.00. Der må skydes då, kalv og spidshjort. Der må skydes èt dyr pr. mand, dog max.4 dyr i alt. Derudover må der skydes et stk. råvildt pr. stige, men på betingelse af, at man selv køber dette. Pris 400 kr.

Driverne deltager uden betaling og må skyde snepper.

Tilmelding på tlf.51741261 senest den 27.11. Husk at angive om du er skytte eller driver. Er der for mange tilmeldte trækkes der lod om pladserne.

######################################################################

Fællesjagten den 28.11 gennemføres efter samme retningslinier som de foregående jagter. Der er ingen morgenkaffe men der serveres pølser til frokost.

© 2020 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/