Velkommen til Hals Jagtforening

Skudt i Præstens Plantage af Mads Jensen d 2/6

Skudt ved Huset af Frits d 30/5

Skudt i HusmandslodderneVest af Per Houkjær d 17/5

Skudt i Husmansskifteren øst af Kent d 18/5

Skudt i Husmandslodderne Vest af Helle Justesen d 23/5

Dagsorden til generalforsamlingen den 15.02.2023

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling.

3. Fremlæggelse af det af revisoren gennemgåede regnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag

Bestyrelsen benmyndiges til at foretage jordindkøb inden for et maksiumbeløb på 1.000.000 kr.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Jens Jørgensen, Bo Nielsen og Finn Johansen er på valg. Jens og Finn genopstiller ikke, Bo er villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår Preben Gade og Johnny De Rosche

6. Valg af suppleanter

7. Valg af revisor.

8.Valg af revisorsuppleant

9. Nedsættelse af udvalg.

10. Evt.

Generalforsamlingen starter kl. 19.00. Der serveres gule ærter kl.18.00. Tilmelding til spisning til Per(53350172) senest tirsdag den 13.02 kl.18.00.

 

 

Program 2024

Generalforsamling

-torsdag den 15.02 2024

Tilmelding til bukkejagten

- Fra 15.02 til 11.04

Hyggeaften og lodtrækning til bukkejagten

-11.04 kl.18.30

Revirpleje

-02.03-16.03-06.04-20.07 kl.09.00

Bukkepral

-Torsdag den 16.05 kl. 08.30

Indskydning af rifler

  -04.05 kl.10-14

Pokalskydning

-24.08 kl.10.00

Kortspil 

-Starter onsdag den 02.10 kl. 18.30

Andetræk

-13.10 - 20.10 - 27.10 - 03.11 - 10.11- 24.11 - 01.12 - 08.12

  Der mødes en halv time før solnedgang ved huset.

Årets jagter

-Fællesjagt 12.10 kl.09.00

-Fællesjagt 02.11 kl.09.00

-Sneppejagt 17.11 kl.09.00

-Fællesjagt 07.12 kl.09.00 + julefrokost

-Fællesjagt 27.12 kl.09.00

-Rævejagt 18.01 2025 kl.09.00

Anstandsjagt eller trykjagt på dåvildt.

  -Datoer kommer senere

Generalforsamling 2025

-13.02

 

 

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/