Velkommen til Hals Jagtforening

Revirplejen den 10.04 er flyttet til 24.04.

Vi skal have malet huset, så mød gerne op.

 

Bukkejagten 2021

 

HUSET

 

NORD VEST HJØRNE

NORD ØST HJØRNE

HUSMAND

SKIFTER

ØST

HUSMAND

SKIFTER VEST

PRÆSTE

SKOVEN

TREKANT

SKOVEN

16.05

 

22.05

 

JOKER

Bent

Justsen

Finn

Johansen

Carsten

Henriksen

Peter

Henriksen

Erik

Thomsen

Lars

Jensen

23.05

 

29.05

JP

Søren

Bruun

Johnny

De Rosche

Finn

Johansen

Jens 

Hermansen

Per

Munk

Lars

Jensen

30.05

 

05.06

Lars 

Jensen

Morten

Munk

Jens

Mohr

Preben

Gade

Erik

Thomsen

Jens

Jørgensen

 

06.06

 

12.06

Bent

Justsen

Søren

Svanekær

Carsten

Henriksen

Henrik

Jensen

Bo

Nielsen

Mads

Jensen

 

13.06

 

19.06

Henrik

Jensen

Søren

Svanekær

Ole

Martinsen

Johan

Berg

 

 

 

20.06

 

26.06

 

Johan

Berg

 

 

 

 

 

 

               
               
               
               
               
               

 

 

GENERALFORSAMLIG LØRDAG DEN 01.05 KL.10.00 i jægerhytten.

Dagsorden.

  1. Valg af dirigent.
  2. Aflægelse af beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling.
  3. Orientering fra skydeudvalget
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  5. Indkomne forslag.
    1. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage jordindkøb indenfor et maksimumsbeløb på 1.000.000 kr
    2. Vedtægtsændringer. I §7 og §15 ændres ordlyden fra at revidere regnskabet til at gennemgå regnskabet.

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer. Jens Jørgensen og Bo Nielsen er på valg

7.  Valg af suppleanter til bestyrelsen. Niels Thorup og Mathias Martinsen er på valg

8.  Valg af revisor. Carsten Henriksen er på valg

9.  Valg af revisorsuppleant. Vagn Larsen er på valg.

10. Nedsættelse af udvalg.

Skydeudvalg: Ole Martinsen, Søren Svanekær, Johann Pedersen, Hans Bruun, Matias  Martinsen.

Bladudvalg: Bent Justsen, Jens Mohr, Johann Pedersen

Bueudvalg: Niels Thorup

11. Eventuelt.

Hvis der stadig er restriktioner vedrørende antallet af mødedeltagere indendørs, holdes generalforsamlingen udendørs.

 

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/