Velkommen til Hals Jagtforening

Skudt i NordVest Hjørne af Henrik Jensen d 16/5

Skudt i NordØst Hjørne af Preben Gade d 16/5

Skudt i Husmandslodderne af Henrik Jensen d 23/5

Dagsorden til generalforsamlingen den 16.02 kl.19.00

 

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
 3. Fremlæggelse af det af revisoren gennemgåede årsregnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
  • Bestyrelsen bemyndiges til at at foretage jordkøb inden for et maksimumsbeløb på 1.000.000 kr
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Jørgen Antony, Morten Bruun og Finn Johansen er på valg. Jørgen og Morten er villig til genvalg
 6. Valg af suppleanter
  • Søren Bruun er på valg
 7. Valg af en revisor
  • Carsten Henriksen er på valg
 8. Valg af revisorsuppleant

            -     Vagn Larsen er på valg

   9     Evt.

 

    Husk at der er spisning kl.18. Send en SMS til Per (53350172) hvis du ønsker at deltage i spisningen.

 

OBS OBS OBS!!!

Send Jeres mailadresse til Morten (bruunhals@gmail.com). Så vil I modtage programmet for 2023.

 

 

 

 

Program 2023.

 

Generalforsamling

-Torsdag den 16.02 kl.19.00. Spisning kl. 18.00

Tilmelding til bukkejagten

- Fra 16.02 til den 13.04

Hyggeaften og lodtrækning til bukkejagten

-13.04 kl.18.30

Revirpleje

-04.03-18.03-01.04-22.07 kl.09.00

Bukkepral

-Tirsdag den 16.05 kl. 08.30

Pokalskydning

-26.08 kl.10.00

Indskydning af rifler

-06.05 kl. 10-14

Kortspil 

-Starter onsdag den 04.10 kl. 18.30

Andetræk

-15.10-22.10-29.10-05.11-12.11-26.11-03.12-10.12

  Der mødes en halv time før solnedgang ved huset.

Årets jagter

-Fællesjagt 14.10 kl.09.00

-Fællesjagt 04.11 kl.09.00

-Sneppejagt 19.11 kl.09.00

-Fællesjagt 02.12 kl.09.00 + julefrokost

-Fællesjagt 27.12 kl.09.00

-Rævejagt 13.01 2024 kl.09.00

 

Anstandsjagt på dåvildt.

-08.12 + 09.12 + 10.12

-15.12 + 16.12 + 17.12

 

Generalforsamling 2024

-15.02

 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/