Der er indskydning af rifler for foreningens medlemmer lørdag den 06. maj kl.10-14

Der grilles pølser på dagen.

 

 

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/